Projekti i programi

„Stručna recenzija i notografija: priprema za štampu kritičkog izdanja celokupnog klavirskog opusa kompozitora i Akademika SANU Vasilija Mokranjca (1923–1984)“

Tokom 2017. godine Fondacija je finalizirala projekat „Stručna recenzija i notografija: priprema za štampu kritičkog izdanja celokupnog klavirskog opusa kompozitora i Akademika SANU Vasilija Mokranjca (1923–1984)“, koji započet tokom 2014. godine kroz Projekat Odeljenja likovnih i muzičkih umetnosti SANU.  Projekat podrazumeva stručnu digitalizaciju sa redakturom i korekturom notnog zapisa klavirskog opusa Vasilija Mokranjca i ralizovan je u saradnji sa Katedrom za kompoziciju Fakuteta muzičke umtnosti u Beogradu i uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda.

Osnovna vrednost projekta je trajna zaštita reprezentativnog dela umetničke muzičke kulturne baštine Srbije, dok je misija projekta finaliziranje stručne notografije celokupnog klavirskog opusa kompozitora i akademika SANU Vasilija Mokranjca i formiranje otvorene datoteke reprezentativnog uzorka notnih i audio zapisa klavirskog opusa Vasilija Mokranjca.

Primarni cilj projekta je trajni doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi klavirske muzike kompozitora i Akademika SANU Vasilija Mokranjca.

Specifični ciljevi uključuju:
• Jačanje kapaciteta institucija i pojedinaca za obavljanje procesa digitalizacije i animiranje stručne zajednice kroz partnerstvo sa Katedrom za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti; unapređenje digitalnih metoda i tehnika za popisivanje, čuvanje, predstavljanje i analizu muzičkog kulturnog nasleđa i upotreba novih tehnologija u ustanovama kroz angažovanje studenata master i doktorskih studija kompozicije;
• Podsticanje edukacije i promocije digitalne građe i arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju muzičkog rukopisa, digitalizovane građe i baštine kroz javnu promociju projektnih aktivnosti;
• Doprinos unapređenju uslova za dostupnost umetničke muzičke kulturne baštine javnosti putem formiranja otvorene datoteke reprezentativnog uzorka notnih i audio zapisa klavirskog opusa Vasilija Mokranjca;
• Informisanje šire kulturne javnosti i afirmisanje svesti o važnosti savremene umetničke muzike i važnosti značaja očuvanja muzičke baštine srpsih kompozitora i promocija klavirskog opusa Vasilija Mokranjca kroz javanu promociju projektnih aktivnosti.

Koncipiran kao međukorak do izdavanja kompozicija u njihovom štampanom vidu, projekat podstiče i afirmisanje svesti o važnosti savremene umetničke muzike i važnosti značaja očuvanja muzičke baštine srpskih umetnika. S tim u vezi, projekat podrazumeva i izradu internet prezentacije sa otvorenom datotekom reprezentativnog uzorka notnih i audio zapisa klavirskog opusa Vasilija Mokranjca, PR aktivnosti promocije i javnu prezentaciju digitalizovanog opusa radi promovisanja muzičke baštine Vasilija Mokranjca i afirmisanja svesti o značaju umetnosti, arhivske delatnosti, muzičkog rukopisa i baštine.

 


VASILIJE MOKRANjAC FEST

Od 22. od 24. novembra u Beogradu, u organizaciji Fondacije Vasilije Mokranjac održava se premijerni Vasilije Mokranjac Fest – festival posvećen jednom od najznačajnijih i među publikom najomiljenijih srpskih kompozitora, čija dela pripadaju samom vrhu celokupne umetničke muzike regiona.

Budući da je Fondacija Vasilije Mokranjac tokom 2017. godine uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda finalizirala projekat digitalizacije kompletnog kompozitorovog klavirskog opusa, započetog tokom 2014. godine kroz projekat Odeljenja likovnih i muzičkih umetnoti SANU, namera nam je da promovišemo digitalizovanu građu, te da ostvarimo što veće prisustvo  stvaralačkog opusa Vasilija Mokranjca na svim obrazovno-vaspitnim i kulturno-umetničkim nivoima.

Predstavljanjem i promocijom kompozitorskog opusa, stvaralačke i pedagoške ličnosti Vasilija Mokranjca širom Srbije kroz iniciranje i organizovanje javnih događaja (audicija i serije koncerata i tribina), uključivanjem relevantnih profesionalaca iz sveta umetničke muzike u projekat, animiranjem umetnika (izvođača klasične muzike, muzikologa, učenika, studenata i profesora) i afirmisanjem svesti o važnosti savremene umetničke muzike javnom promocijom i kroz internet i medijske sadržaje, Fondacija želi da da svoj doprinos očuvanju domaće kulturne baštine, edukaciji publike kvalitetnim sadržajem, širenju publike i promociji i popularizaciji domaćeg umetničkog stvaralaštva.

CILJEVI PROJEKTA

Opšti cilj projekta je stvaranje i unapređivanje uslova za najviši umetnički, kulturološki i stilski nivo predstavljanja kompozitorskog opusa, stvaralačke i pedagoške ličnosti Vasilija Mokranjca, akademika SANU.

Specifični ciljevi:

– Ostvarivanje većeg prisustva stvaralačkog opusa Vasilija Mokranjca, akademika SANU, na obrazovno-vaspitnim i kulturno-umetničkim nivoima;

– Animiranje stručne zajednice kroz partnerstvo sa muzičkim akademijama širom Srbije;

–  Podsticanje edukacije i izvođaštva i afirmacija izvođenja dela domaćih kompozitora kroz organizaciju i realizaciju aducija, nastup mladih umetnika na koncertima i dodelu nagrade za najbolju interpretaciju dela iz klavirskog opusa V. Mokranjca;

– Promocija i popularizacija stvaralaštva srpskih autora i edukacija i razvoj publike kroz organizaciju serije koncerata sa predavanjima (uspešnost se meri putem evaluacije o stepenu zadovoljstva i učinku projekta);

– Informisanje i afirmisanje svesti javnosti o važnosti očuvanja i prezentovanja savremene umetničke muzike domaćih autora kroz PR i medijske aktivnosti (uspešnost se meri brojem nastupa u medijima i članaka u štampi, pres klipinga, broj slušaoca radio emisije).

– Inkluzivnost projekta – muzika kao univerzalan jezik, obraća se podjednako svima, uključujući i pripadnike društveno osetljivih grupa.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

a)Relizacija audicija za učenike i studente klavira u saradnji sa obrazovnim institucijama širom Srbije.

b) Realizacija trodnevnog Vasilije Mokranjac Festa. Program Festivala uključuje:

 22. novembar 2018 _ Galerija SANU, 18h

VASILIJE MOKRANjAC U IZVOĐENjU MLADIH PIJANISTA

23. novembar 2018 _ Galerija Artget KCB, 19h

OKRUGLI STO NA TEMU STVARALAŠTVA VASILIJA MOKRANjCA

24. novembar 2018 _ Svečana sala Skupštine grada Beograda, 19h

VASILIJE MOKRANjAC – GALA KONCERT

v) Dodela I, II i III nagrade „Vasilije Mokranjac“ (ukupni nagradni fond: 100.000 RSD) mladim neafirmisanim pijanistima za najbolju interpretaciju dela iz klavirskog opusa Vasilija Mokranjca. Nagrada se dodeljuje pod poroviteljstvom SOKOJ-a.