O Fondaciji

Fondacija Vasilije Mokranjac, osnovana u oktobru 2016. godine, ima za cilj prikupljanje, očuvanje i promociju muzičkog opusa i umetničke ličnosti Vasilija Mokranjca, akademika SANU. Nastala je na inicijativu ćerke istaknutog kompozitora, Aleksandre Mokranjac i pijaniste i unverzitetskog profesora Ratimira Martinovića, dok su se Upravnom odboru Fondacije priključile i najistaknutije domaće ličnosti iz sveta umetničke muzike, među kojima su akademici SANU, Dejan Despić, Ivan Jevtić i dopisni član Svetislav Božić, dirigent Mladen Jagušt, kompozitorke Aleksandra Vrebalov i Tatjana Milošević i violončelistkinje Sandra Belić i Ksenija Janković.

Iako je reč o najvećem srpskom i balkanskom simfonijskom i klavirskom kompozitoru, dela Vasilija Mokranjca se na koncertnim podijumima pojavljuju getoizirano, u okviru programa festivala, smotri i sličnih manifestacija, dok šire prisustvo kompozitorovog stvaralačkog opusa na obrazovno-vaspitnim i kulturno-umetničkim nivoima skoro sasvim izostaje. Danas, više od 30 godina posle njegove smrti, veliki opus ovog srpskog genija tek čeka punu domaću i međunarodnu afirmaciju!

Opšti ciljevi Fondacije su prikupljanje, zaštita, očuvanje i predstavljanje umetničke muzike, odnosno – originalno i autentično konicipiranog stvaralaštva i muzičkog opusa kompozitora Vasilija Mokranjca, akademika SANU. Strateški dugoročni ciljevi Fondacije podrazumevaju prikupljanje i objedinjavanje notne građe Vasilija Mokranjca, uz odgovarajuću notografsku obradu/priređivanje radi publikovanja. Takođe i izradu elektronske baze podataka kompozitorovog opusa, podsticanje javnih izvođenja, izdavačkih aktivnosti, naučnih i publicističkih radova, tekstova i emisija o Vasiliju Mokranjcu, pokretanje velikog pijanističkog takmičenja i uspostavljanje nagrade sa imenom “Vasilije Mokranjac”.

Fondaciju sa njegovim imenom pokrenuli smo uz podršku porodice Mokranjac, svesni težine zadatka pred nama.